Biblioteksinformation

Region Kronoberg , Hälsobiblioteket Växjö (Vaxm)

Adress
Centrallasarettet
351 85, Växjö
Telefon
0470587642
E-post
halsobiblioteket@kronoberg.se
Webbplats
http://www.regionkronoberg.se/bibliotek
Katalog
http://webbsok.mikromarc.se/ltkronoberg
Övrigt
månd.-torsd. 9.00-16.00
fred. 9.00-14.00
Dag före helgdag 9.00-14.00