Biblioteksinformation

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, Medicinska biblioteket (Suns)

Adress
Sundsvalls sjukhus
851 86, Sundsvall
Besöksadress
Sundsvalls sjukhus Lasarettsvägen 21 856 43 Sundsvall
Telefon
060182049
E-post
bibliotek.sundsvall@rvn.se
Webbplats
https://www.rvn.se/medicinskabiblioteket
Katalog
https://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?db=regionvasternorrland&unit=6475
Övrigt
måndag-fredag 10.00-16.00