Biblioteksinformation

Centrum för informationssökning på Läkemedelsverket, Biblioteket (Lake)

Adress
Box 26
751 03, Uppsala
Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 42
Telefon
018174813
E-post
biblioteket@lakemedelsverket.se
Webbplats
http://www.lakemedelsverket.se/