Biblioteksinformation

Östasiatiska museet, Biblioteket Östasiatiska museet (Aom)

Adress
Box 16381
103 27, Stockholm
Telefon
010 456 12 42
E-post
biblioteket@ostasiatiska.se
Webbplats
http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?Unit=6473&db=smvk
Katalog
http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?Unit=6473&db=smvk
Övrigt
Endast förbokade besök.