Biblioteksinformation

Helsingfors stadsbibliotek, Fjärrlån (3He)

Adress
PB 52401
FI-00099, Helsingfors Stad
Besöksadress
Järnvägsmannag. 8 Helsingfors 52
Telefon
358931085433
E-post
ill@hel.fi
Webbplats
http://www.lib.hel.fi/
Katalog
http://www.helmet.fi/