Biblioteksinformation

Kungliga Tekniska högskolan, KTH Biblioteket, Huvudbiblioteket (T)

Adress
Osquars backe 25
100 44, Stockholm
Besöksadress
Osquars backe 31
Telefon
087907088
E-post
biblioteket@kth.se
Webbplats
http://www.kth.se/biblioteket
Katalog
https://kth-ch.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=46KTH_INST:46KTH_VU1_L&lang=sv
Övrigt
Öppettider:
Se www.kth.se/biblioteket
Tillgänglighet : Allmänt tillgängligt.