Biblioteksinformation

Stockholms stadsarkiv, Biblioteket (Sa)

Adress
Box 22063
104 22, Stockholm
Besöksadress
Kungsklippan 6
E-post
biblioteket.stadsarkivet@stockholm.se
Webbplats
https://stadsarkivet.stockholm.se/
Katalog
http://webbsok.mikromarc.se/Mikromarc3/web/default.aspx?Unit=6471&db=ssa
Övrigt
För aktuella öppettider i frågedisk och läsesal, se: https://stadsarkivet.stockholm.se/besok-oss/