Biblioteksinformation

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, biblioteket (Gih)

Adress
Box 5626
114 86, Stockholm
Besöksadress
Lidingövägen 1
Telefon
08-120 538 00
E-post
biblioteket@gih.se
Webbplats
http://www.gih.se/bibliotek
Katalog
https://gih.biblioteket.net/
Övrigt
Lånetid: 28/730 dagar.
Kurslitteratur (7/180 dagar) får endast lånas av studenter vid GIH. Referensböcker, tidskrifter, årsböcker och nyinköpt litteratur utlånas ej.