LIBRIS stavnings-API

LIBRIS stavnings-API är ett öppet API för generering av stavningsförslag till sökfrågor. Stavningsprogrammet bygger på en statistisk modell över innehållet i LIBRIS och de sökningar som görs i LIBRIS.


Anrop till LIBRIS stavnings-API måste ske med en nyckel som är kopplad till en specifik ip-adress. Detta innebär att anrop till API:et måste ske på serversidan. Du kan generera en nyckel med formuläret nedan.

Generera API-nyckel
Ange ip-adress för servern som ska anropa API:et